O informačním systému

 

7VÝHOD INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

 • rychlý přístup k relevantním informacím
 • pokrytí veškerých firemních procesů
 • dokonalý přehled o firmě a orientace v datech
 • specializované řešení
 • maximální přizpůsobení potřebám uživatelů
 • bezpečnost dat
 • rychlost implemetace

 

QI je komplexní informační systém. Zákazníkům pomáhá řešit veškeré činnosti spojené s řízením a rozhodovacími procesy ve firmě.

Koncepce QI

QI byl navržen tak, aby se dokázal velmi přesně přizpůsobit požadavkům zákazníků a zároveň si uchoval lehkost a stabilitu. Koncepce umožňuje logické provázání všech aplikací a s tím i propojení všech dat, která se do QI vloží.

Postup, kterým bylo QI vyvinuto, zamezuje jakékoliv duplikaci dat v systému. V praxi to znamená, že software je rychlý při běžné práci i při zpracovávání velkého množství dat.

Systém je složen z modulů, které tematicky pokrývají jednotlivé agendy ve firmě.  Moduly v sobě sdružují menší obchodní jednotky. To umožňuje kombinovat pro zákazníka funkce, které opravdu využije. Podle aktuální situace a potřeb zákazníka je možné používané funkce měnit. Vzniká tak mnoho variant QI a každý zákazník má v podstatě originální řešení.

 

Pro koho je systém QI určen

Systém QI má široké uplatnění. Je určen pro řízení výrobních a obchodních společností, pro firmy z oblasti služeb a distribuce.

Díky své schopnosti přizpůsobit se zákazníkovi je QI využíváno nejen ve velkých a středních společnostech, ale i v malých firmách a u fyzických osob.

 

5 hlavních důvodů proč si vybrat QI

 • QI poskytuje okamžitý a spolehlivý obraz firmy, čímž usnadňuje a urychluje manažerská rozhodnutí
 • QI dokáže ve velmi krátké době a za plného provozu reagovat na všechny změny probíhající uvnitř i vně firmy
 • Poskytujeme technický a poradenský servis 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
 • Náklady na pořízení QI a následný provoz systému jsou velmi nízké v porovnání s přinášenými možnostmi
 • QI má jednoduché intuitivní ovládání a práci s ním zvládne každý.

 


 
© 2024 Qi spol. s r.o.