Aktuality

13. 1. 2010: Využijte dotace z EU

- odstartoval příjem žádostí o dotaci ICT v podnicích III. Zajistíme Vám dodávku informačního, pokladního a skladového systému včetně zpracování projektu a získání dotace v případě splnění podmínek dotačního programu.

INFO: Příjem registračních žádostí: 1.1.2010 – 15.10.2010 (lhůta pro příjem registračních žádostí může být při velkém zájmu zkrácena) Příjem plných žádostí: 8.3.2010 – 15.2.2011 Finanční alokace: 0,5 mld. Kč

PRO KOHO: Malý a střední podnik Zpracovatelský průmysl a dále firmy působící ve stavebnictví, vydavatelských činnostech, v IT odvětví, činnosti úpravy odpadků, zpracovaní dar a webhostingových službách, výzkumu a vývoji v oblasti přírodních věd. Místo realizace mimo území hl. m. Prahy

AKTIVITY: Zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniků Zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů Rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury Zavádění a rozšiřování využití IS/ICT při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií Zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí

CO: Informační systémy Hardware a sítě Ostatní stroje a zařízení napojené na IS Služby poradců, expertů, studie Poplatky za připojení do mezinárodních informačních sítí a databází Tvorba webových stránek (max. výše uznatelného nákladu je 150tis. Kč) Ostatní služby – nákup externích služeb v podobě outsourcingu po dobu jednoho roku

KOLIK: Dotace je poskytována ve výši 0,35 – 20 mil. Kč Míra podpory: 60% pro malé firmy (do 50 zaměstnanců) 50% pro střední firmy (do 250 zaměstnanců)

V případě zájmu nás kontaktujte mailem na barborik@vscomputer.cz


zpět

 
© 2023 VS Computer s.r.o.