Aktuality

1. 4. 2011: Změna v zákoně o DPH od 1.4.2011

Změna v zákoně o DPH od 1.4.2011

Změna - k 1. dubnu 2011 nabývá účinnosti zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dle této novely se ruší pojmy dobropis a vrubopis.
Dobropisy v papírové nebo elektronické podobě musí být s účinností od 1.4.2011 vystavovány s novými náležitostmi.
V souvislosti s těmito legislativními změnami  Vám nabízíme odbornou pomoc a dohled při uplatnění těchto změn v programu VS prodejna 3.0.
Objednávky zasílejte na obchod@vscomputer.cz .


zpět

 
© 2024 VS Computer s.r.o.