Základní moduly


Finanční účetnictvý Finance Nákup a prodej Řízení
projektů
Skladové hospodářství Marketing a CRM Mzdy a platby Personalistika
Technická příprava výroby QI manažer QI shop Servis a údržba

Finance

„Řízení finančních toků je alfou a omegou každé organizace. Nestačí je sledovat pohyby, ale včas odhalit změny a nové trendy. Jen správná a rychlá reakce je zárukou úspěchu a jen s dobrým nástrojem k němu lze dojít“.

Pro koho je přínosem

Pro každou organizaci, která hledá cestu jak zlepšit sledování, řízením a optimalizaci finančních toků. Těm modul nabízí veškeré potřebné nástroje pro práci s finančními doklady a jejich snadnou správu.

Co pomáhá řešit

Modul Finance vám pomůže efektivněji řídit tok financí ve vaší organizaci, umožní vám včas zachytit a uchopit obchodní příležitosti a maximálně využít váš potenciál. Nebude brzdou pro vaše činnosti, ale naopak se vydá směrem, kterým půjdete vy a poroste s vámi. Vy stanovíte pravidla a informační systém QI se postará o jejich dodržování.Pracovní plocha - finance v QI

 

Obchodní jednotky modulu Finance

 • Pohledávky, základní finance
 • Periodická fakturace
 • Hromadný tisk faktur
 • Závazky
 • Pokladny
 • Banky (Bankovní účty, příkazy k úhradě)
 • Elektronická komunikace s finančními institucemi
 • Upomínky a penalizace
 • DPH
 • Celní deklarace (JCD)
 • Odsouhlasení závazků
 • Tisky poštovních poukázek
 • Zápočty pohledávek a závazků
 • Postoupení pohledávek
 • Nákup pohledávek
 • Skonto pohledávek

 

Popis modulu

Modul Finance bude vaším silným a spolehlivým pomocníkem při zpracování pohledávek, závazků, bankovních i pokladních plateb, při vedení knihy bankovních účtů či komfortní pokladní knihy. Pokladny i účty můžete vést v libovolných měnách. Jednotlivé součástí modulu vám usnadní í práci s vydanými a přijatými fakturami, dobropisy, zálohovými listy či proforma-fakturami, převzatými pohledávkami a závazky, dokumenty JCD, upomínkami, penalizačními fakturami, pokladními příjemkami a výdejkami, příkazy k úhradě, bankovními výpisy atd.


 
© 2024 Qi spol. s r.o.