Základní moduly


Finanční účetnictvý Finance Nákup a prodej Řízení
projektů
Skladové hospodářství Marketing a CRM Mzdy a platby Personalistika
Technická příprava výroby QI manažer QI shop Servis a údržba

Finanční účetnictví

„Široká podpora účetních procesů je dnes již samozřejmostí. Co nás odlišuje od ostatních je přehlednost, pohodlné a intuitivní ovládání, bezproblémová provázanost s ostatními částmi systému a přizpůsobivost potřebám zákazníků.“

Pro koho je přínosem

Standardní funkce využijí veškeré organizace účtující v podvojném účetnictví, rozšířené funkce přivítají organizace zpracovávající velké množství dokladů, organizace s pobočkami a středisky či neziskové organizace.

Co pomáhá řešit

Modul představuje řešení pro oblast účetnictví a související procesy a postupy, jako je sledování peněžních toků, rozpočtování či vytváření souhrnných výkazů. Funkce předkontace zjednodušuje a usnadňuje účtování standardních dokladů a vede tak k významné úspoře času a nákladů.


Příklad práce s účetním deníkem v QI

 

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

  • Podvojné účetnictví
  • Předkontace
  • Uživatelské předpisy sestav
  • Účtárny – účetní deníky
  • Cash Flow
  • Konsolidace
  • Rozpočty
  • Vnitropodnikové účetnictví
  • Rozpouštění nákladů
  • Export účetních dat pro neziskové organizace

 

Popis modulu

Modul Finanční účetnictví vám nabízí komplexní zpracování veškerých účetních zápisů. Vytváří pevný vztah mezi prvotním dokladem a jeho účetním obrazem a tím zajišťuje soulad účetních zápisů s prvotními doklady. Můžete upravovat předem definované účtové osnovy pro různé druhy účetních jednotek (organizací) a účtovat do několika účetních období současně. Rychle si zvyknete na efektivní pohledy na seznamy účetních zápisů s rozsáhlými možnostmi jejich třídění a filtrace např. podle syntetických či analytických účtů, zakázek, středisek, obchodních partnerů, období, s jejichž pomocí se budete snadněji orientovat ve velkém množství dat. Pro jednotlivé účty můžete nastavit různé stupně ochrany před prováděním neoprávněných změn. Veškeré potřebné tiskové výstupy pořídíte prostřednictvím široké palety standardních i analytických sestav a výkazů.

Pomocí nástroje pro předkontování lehce definujete předpokládané účetní vztahy pro jednotlivé druhy dokladů, druhy zboží, sklady, pokladny atd.

Manažeři a další vedoucí pracovníci ocení možnost zpracování účetních dat do podoby hodnotných informací prostřednictvím vypočítaných účetních sestav, které jsou vhodné pro získání nejrůznějších přehledů či speciálních ukazatelů.

Vnitropodnikové účetnictví využijete k zúčtování a rozdělení výnosů a nákladů mezi hospodářská střediska organizace.


 
© 2024 Qi spol. s r.o.