Základní moduly


Finanční účetnictvý Finance Nákup a prodej Řízení
projektů
Skladové hospodářství Marketing a CRM Mzdy a platby Personalistika
Technická příprava výroby QI manažer QI shop Servis a údržba

Nákup a prodej

„Nechceme obchodní procesy jen efektivně řídit, požadujeme jejich nadstandardní a propracovanou podporu, komfort, který nám umožní soustředit se na činnosti přinášející zisk“. 

Pro koho je přínosem

Organizace, které chtějí beze zbytku využít svůj obchodní potenciál, maximálně zúročit všechny své obchodní aktivity a mít při tom pod kontrolou veškeré obchodní operace.

Co pomáhá řešit


Modul Nákup a prodej umožňuje snadné zpracování veškerých dokladů spojených s objednáváním a prodejem zboží. Nabízí elegantní nástroje a funkce, které maximálně podporují uživatele v každém kroku a při každé operaci obchodního procesu od tvorby cen zboží až po jeho distribuci.

Dodací list vydaný - příklad dokumentů v QI
  Dodací list vydaný - příklad dokumentů v QI

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Vydané objednávky
 • Přijaté objednávky
 • Základní nákup a prodej
 • Automatické vytváření vydaných objednávek
 • Rezervace a blokace zboží
 • Komplety a Sestavy
 • Pokladní prodej (Kasa)
 • Platební karty
 • Výkup, vážení, rozbory
 • Přijaté objednávky přes internet prohlížeč
 • Cenové kalkulace zboží
 • Rozlišovací atributy
 • Rámcové objednávky přijaté
 • Rámcové objednávky vydané
 • Platební morálka, kredity odběratelů
 • Intrastat
 • Prodejní smlouvy
 • Nákupní smlouvy
 • Interní objednávky (přijaté i vydané)
 • Balicí listy (tisky průvodek DPD, PPL,...)
 • Rozvozové trasy, rozvozy
 • Bonitní skupiny zboží

Popis modulu

S modulem Nákup a prodej máte k dispozici ucelenou řadu dokladů. Při jejich tvorbě můžete elegantně přenášet obsah z existujících dokladů do dokladů následujících (z poptávky do objednávky, z objednávky do faktury …). Všechny doklady samozřejmě lze vytvářet v různých dokladových řadách, měnách a jazycích. Tiskové předlohy ke všem dokladům jsou uživatelsky definovatelné a vyplňování je podpořeno a usnadněno řadou uživatelsky předvyplněných číselníků.
Při prodeji můžete využít prakticky neomezené možnosti pro tvorbu cen, slev a přirážek, zařazovat partnery do dealerských kategorií,k trhům atd.
Pomocí Internet konektoru mohou objednávky vkládat do systému přes Internet sami zákazníci. Doklad nebo jeho vybrané položky lze vztáhnout k vybrané zakázce a středisku a  můžete si také zaznamenat zprostředkovatele (důležitý podklad pro vyhodnocování výkonů dealerské sítě). Komfortní přehledy přijatých, nevykrytých a vykrytých objednávek stejně jako detailní přehledy nedodaného zboží odběratelům a položek všech objednávek vám umožní vyhledat či vyfiltrovat požadovaná data, tisknout sestavy včetně volně definovatelných mezisoučtů. U každé položky objednávky uvidíte množství, které již bylo objednáno a jaké množství již bylo dodáno, stisknutím tlačítka je možné k aktivní položce získat kompletní přehled o stavech zásob na jednotlivých skladech, blokacích a rezervacích.

V modulu naleznete sadu nástrojů pro dávkové generování objednávek podle definovaných podmínek tak, že vypočtené objednávané množství jednotlivých komodit se objedná u těch dodavatelů, kteří nejlépe vyhovují zadaným podmínkám.

Funkce zajišťující rezervace a blokace vám poskytují informace o zboží, které je rezervováno určitou skupinou dokladů nebo je blokováno a zároveň je chrání před použitím ve vybraných dokladech.

Pokud obchodujete s některými partnery dlouhodobě a dodáváte či odebíráte zboží v delším časovém období, přivítáte funkce podporující rámcové objednávky (které mohou být průběžně upřesňovány) umožňující dlouhodobé plánování výroby, případně nákupu zboží.

Povinnosti poskytovat státní správě informace o pohybu zboží mezi státy Evropské unie lehce dostojíte prostřednictvím souboru funkcí pro zajištění a zpracování podkladů pro jeho sledování a vykazování.

Určitě přivítáte rozsáhlou agendu obchodních partnerů, která jen podtrhuje nadstandardní vlastnosti a komfort poskytovaný celým systémem QI.