Základní moduly


Finanční účetnictvý Finance Nákup a prodej Řízení
projektů
Skladové hospodářství Marketing a CRM Mzdy a platby Personalistika
Technická příprava výroby QI manažer QI shop Servis a údržba

Projekty QI

S rostoucí složitostí projektu stoupají i nároky na plánování a koordinaci využití všech dostupných zdrojů. Dodržet časový harmonogram, rozpočet a zároveň dosáhnout vytyčeného cíle je často těžké i s pomocí sofistikovaných nástrojů, bez nich je to pak téměř nemožné.

Pro koho je určen modul Projekty QI

Pro společnosti, které chtějí úspěšně řídit projekty a současně mají vysoké nároky na optimalizaci využívaní disponibilních kapacit. Zároveň pomáhá vedoucím týmů, jejichž výsledky jsou závislé na souhře a spolupráci zaměstnanců.
Pro společnosti zabývající se projektovou či poradenskou činností nabízí QI řešení přímo na míru.
 

Co pomáhá řešit

S modulem Projekty QI lépe zvládnete plánování, organizaci a vedení projektů a jejich jednotlivých fází. Modul umožňuje členění projektu na jednotlivé etapy, podprojekty, úkoly, marketingové akce, porady či obchodní schůzky. Systém QI plně respektuje vývoj projektu. V praxi se poměrně často stává, že z jednoduchého úkolu vznikne složitější projekt, na který je třeba vyčlenit kapacitu celého týmu lidí. Modul Projekty QI Vám v tomto vychází vstříc. Okamžitě můžete získat dokonalý přehled o volných kapacitách a reagovat na změny či nenadálé situace a projekty podle potřeby upravovat či aktualizovat.
 
Modul umožňuje sledování nejen kapacit osob, strojů, zařízení, ale i jednacích místností. Zajišťuje propojení kapacit jednotlivých zdrojů v rámci projektu a optimalizaci jejich využití tak, abyste z nich mohli vytěžit maximum.
 
Pro plánování a řízení máte k dispozici Ganttovy grafy umožňující přehledné plánování činností a diagramy znázorňující čerpání kapacit v čase.
 
Projekty QI jsou vhodné pro řízení komplexní projektů, ale uplatní se také při každodenní práci například při organizování porad.

Časový harmonogram projektu
 Časový harmonogram projektu

 

Nejdůležitější funkce modulu Projekty QI

  • Sledování nákladů a výnosů projektu

K projektu jako celku, ale i k jeho jednotlivým částem lze připojovat veškeré účetní doklady a sledovat tak náklady a výnosy projektu. Navíc je možné rozdělit částky z jednoho dokladu mezi více projektů.
 

  • Stanovení priorit

U každého projektu nebo úkolu je možné stanovit si priority či důležitost. Priorita pomáhá uživatelům určit správné pořadí plnění úkolů, což ocení zejména ve chvíli, kdy je sezona v plném proudu.
 

  • Optimální využití zdrojů

Modul Projekty QI zajišťuje propojení kapacit jednotlivých zdrojů v rámci projektu a optimalizaci jejich využití.
 

  • Sledování průběhu projektu

Projekty QI umožňují sledování nejen časového harmonogramu a návazností v grafické podobě, ale také stav jednotlivých fází projektu.

 

 


 
© 2024 Qi spol. s r.o.