Základní moduly


Finanční účetnictvý Finance Nákup a prodej Řízení
projektů
Skladové hospodářství Marketing a CRM Mzdy a platby Personalistika
Technická příprava výroby QI manažer QI shop Servis a údržba

QI Manažer

QI MANAŽER je aplikace pro přehlednou a názornou analýzu ekonomických dat z Vašeho informačního systému. Nechybí ani možnost grafického zobrazení výsledných údajů.

Pro koho je QI MANAŽER

Aplikace je určena zejména těm uživatelům IS, kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem získávat data k analýze z informačního systému v přehledné, uživatelem definované podobě.

Co QI MANAŽER umožňuje

Data z informačního systému QI lze třídit, filtrovat, sčítat a dávat do různých, jiným způsobem těžko definovatelných souvislostí. Tento nástroj využívá tabulkového procesoru MS Excel a OLAP databáze. Nově je možné výsledky prezentovat také v prostředí prohlížeče Internet Explorer.

Drill-down
Velkou výhodou aplikace je možnost analýzy pomocí tzv. DrillDown - propadání se. Tato metoda umožňuje analyzovat informace od vyšších celků až na jednotlivé položky, ze kterých se tyto celky skládají.
 
Grafy
Aplikace Vám dává možnost vytvářet si z nadefinovaných pohledů různé typy grafů. Tyto grafy nejsou však pouhým obrázkem - lze s nimi, stejně jako s tabulkami, aktivně pracovat.
 
Mobilita
QI Manažer pracuje metodou off-line - to znamená, že nejdříve vybere pouze data nezbytně nutná k požadované analýze a potom je dávkově "načerpá" do speciální databáze - datové kostky. Svá data si tak uživatel může přinést domů na notebooku, na kterém nemusí mít vůbec informační systém nainstalovaný.


Příklad výsledovky v grafické podobě

 


 
© 2024 Qi spol. s r.o.