Základní moduly


Finanční účetnictvý Finance Nákup a prodej Řízení
projektů
Skladové hospodářství Marketing a CRM Mzdy a platby Personalistika
Technická příprava výroby QI manažer QI shop Servis a údržba

Sklady

„Dobře fungující zázemí je alfou a omegou pro hladký chod celé společnosti. Efektivní řízení skladů pro společnost znamená uvolnit finance vázané v zásobách a přesto včas a rychle reagovat na potřeby vlastní i požadavky zákazníků. Vědět co, kde a  kolik znamená mít možnost použít volné prostředky tam, kde mohou přinést větší prospěch“.

Pro koho je přínosem

Pro firmy, které chtějí mít dokonalý a okamžitý přehled o veškerých zásobách, jejich cenách, stavech a připravenosti. Pro organizace, které chtějí zrychlit skladové operace, zlepšit přehled o pohybu zboží a jeho historii, sledovat množství, limity a další parametry u vybraných položek. Pro ty, kdo chtějí vyhovět náročným požadavkům na rychlost a spolehlivost při vyřizování zakázek a minimalizovat skladové ztráty.

 

Co pomáhá řešit

Modul Skladové hospodářství umožňuje komplexní řízení hmotných toků mezi sklady. Poskytuje statistiky související s veškerými pohyby zboží. S jeho pomocí můžete na každém skladě sledovat příjmy, převody, výdeje a stav zásob, ocenit je metodou FIFO nebo použít průměrné skladové ceny. Řeší blokace a rezervace zboží, uzávěrky a inventury skladů, zobrazí historii pohybů všech skladových položek, sleduje kusy, sériová čísla, šarže apod.

Stav skladových zásob v QI
  Stav skladových zásob v QI

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Základní sklady
 • Skladové přehledy
 • Zápůjčky
 • Reklamace a záruky
 • Inventury
 • Obalové hospodářství
 • Identifikace čárovým kódem
 • Tisk štítků s čárovým kódem
 • Podpora přenosných terminálů pro zpracování čárových kódů
 • Celní sklady
 • Vlastní konsignační sklady
 • Cizí konsignační sklady
 • Skladové pozice
 • Hromadné akce se skladovými doklady


Popis modulu

Modul Skladové hospodářství vám pomůže dodat vašim zákazníkům či vlastnímu oddělení výroby to, co potřebují v okamžiku, kdy to potřebují. Můžete vytvořit neomezené množství skladů a některé vyčlenit pro prodej a spotřebu. Skladové doklady snadno vytvoříte z jednoho dialogového okna, stiskem tlačítka zobrazíte skladovou kartu, jednotlivé doklady, jejich přehledy, filtrované a tříděné pohledy na zboží přes hodnoty jejich atributů či nejrůznější sestavy. Lehce získáte specializované přehledy udávající minimální a maximální množství nebo informace o zboží bez pohybu, dle potřeby provedete inventury skladů.

Další funkce modulu vám umožní evidovat a provádět zápůjčky zboží z libovolného skladu a kdykoli získat aktuální přehled o tom, co bylo komu kdy zapůjčeno a kdy to bylo vráceno.

S komplexní agendou pro podporu vyřizování reklamací můžete evidovat a posuzovat oprávněnost reklamovaného zboží, poté jej odeslat k reklamaci dodavateli, přijmout opravené nebo náhradní zboží či dobropis a nakonec reklamace vyřídit.

Zvláštní zmínku si zaslouží jistě i podpora evidence a práce s vratnými obaly s napojením do oblasti financí. Uživatelé mohou ke každému zboží připojit obal s definicí množství zboží, který obal pojme a přitom používat různé měrné jednotky.

Samozřejmostí jsou funkce pro prací se zbožím pomocí čárového kódu. Systém QI podporuje čárové kódy typu EAN 13, BC 128, BC 39, ...

Týmu spravujícímu zásoby zjednoduší práci mapa skladu neboli seznam skladových pozic, na které je zboží ve skladech ukládáno, a možnost definovat povolená umístění.
Operace se skladovými doklady významně zrychlíte použitím funkcí pro hromadnou tvorbu skladových výdejek z dosud nevyskladněných poskytnutých plnění a hromadné zaskladnění či vyskladnění rozpracovaných skladových dokladů.

Modul obsahuje i nadstavby nad skladovým hospodářstvím pro správu vlastních i cizích konsignačních skladů.


 
© 2024 Qi spol. s r.o.